فروشگاه

کد MCNP جایگذاری باتری هسته ای در قلب فانتوم MIRD

1397-01-19
بازدید: 0

در قرن حاضر 49 درصد از مرگ انسان ها مربوط به بيماری های قلبي عروقي مي باشد آمار بالای مبتلايان به اين بيماری باعث شده هر ساله بيش از 339 هزار ضربان ساز قلب دايمي کاشته شود در حقيقت ضربان ساز يک ابزار درماني است در سالهای اخير به  دليل مشكلات متعدد، شمار افرادی که نياز به جراحي قلب داشته و مبتلا به بيماری قلبي شده اند افزايش يافته است. همين امر باعث شده است تا دانشمندان  در صدد حل اين مشكل برآمده و با اختراع ضربان ساز های مصنوعي اين مشكل را بر طرف کنند .

يكي از عيوب عمده اين ضربان سازها ,عمر کوتاه منبع تغذيه آنها و همچنين وجود مشكل در استفاده از آنها برای سنين پايين ميباشد. به طوری که متوسط عمر باتری های مورد استفاده در ضربان سازهای  موجود بين 3 تا 19 سال ميباشد .

وجود يک منبع تغذيه با عمر بالا اين مشكل را برطرف کرده و موجب بهبود در کاربرد و مصرف اين وسيله ميشود. در اين تحقيق ، باتری های اتمي با عمر بالا به عنوان منبع تغذيه ضربان سازها مورد بررسي قرار گرفته و توسط کد MCNP ، حفاظ سازی مناسب جهت استفاده در افراد بيمار  بدون رسيدن آسيب ناشي از امواج راديو ايزوتوپ محاسبه ميشود. در اين پژوهش به طراحي مفهومي قطعه بتاولتاييک و ارايه مدل هايي برای بالا بردن بازده و بهينه سازی و حفاظ سازی آنها پرداخته شده است


نظرات کاربران

افزودن نظر