فروشگاه

کد MCNP ساختار تکرار شونده سه بعدی

1397-01-11
بازدید: 0

توضیحات برنامه

در این پروژه ساختار تکرار شونده به صورت سه بعدی استفاده شده است. همانطور که در شکل مشخص است  تعدادی استوانه به صورت سع بعدی در کنار هم قرار دارند.


نظرات کاربران

افزودن نظر