تاریخ انتشار:1394-11-06
تاریخ بروزرسانی: 1394-11-06
تعداد بازدید: 2101آموزش mcnp-درس 7: نکات تکمیلی تعریف کارت سلول

نکات تکمیلی تعریف  کارت سلول

در این قسمت نکات تکمیلی تعریف کارت سلول مورد بحث قرار می گیرد.

در درس پنجم گفته شد  که فرمت کلی تعریف کارت سلول به صورت  

Form: j  m  d  geom  params

است. و در مورد چهار بخش اول (j  m  d  geom) توضیح داده شد. در اینجا در باره params توضیح داده می شود.
params از کلمه parameters اقتباس شده و تعداد پارامتر را مشخص می کند که بسته به نوع مسئله ممکن است نیاز باشد در برنامه ورودی تعریف شود. این پارامترها شامل کارت حجم سلول (vol)، کارت اهمیت ذرات (imp)،  کارت یونیورس (U)، کارت پر کردن (FILL)، کارت انتقال و چرخش TRCL، کارت شبکه بندی (LAT) است.

 

کارت حجم سلول (vol)

این کارت نشان دهنده چیست؟

این کارت حجم سلول را مشخص می کند و به صورت vol=23  مشخص می شود. عدد 23 در اینجا نشاندهنده حجم سلول برحسب سانتی متر مکعب است.

چه زمانی از این کارت استفاده می شود؟

این کارت زمانی استفاده می شود که برنامه نتواند حجم سلول را مشخص کنید.  برای آنکه بدانیم آیا کد حجم سلول را بدست آورده است یا خیر باید جدول شماره 6 (table 60)  را در فایل خروجی برنامه جستجو کنیم.  این جدول به صورت زیر است.
  cell mat atom density gram density volume mass pieces photon importance
                 
1 1 1 9.91E-02 1.04E+00 8.00E-09 8.32E-09 0 1.00E+00
2 2 1 9.91E-02 1.04E+00 8.66E-13 9.01E-13 0 1.00E+00
3 3 1 9.91E-02 1.04E+00 0.00E+00 0.00E+00 0 1.00E+00
4 4 1 9.91E-02 1.04E+00 4.58E-13 4.76E-13 1 1.00E+00
5 5 1 9.91E-02 1.04E+00 6.54E-14 6.81E-14 1 1.00E+00
6 6 0 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0 1.00E+00
7 7 0 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0 0.00E+00

در ستون ششم  اگر حجم محاسبه شده باشد مقدار حجم و اگر محاسبه نشده باشد عدد صفر نشان می دهد بنابراین باید حجم را محاسبه و به صورت دستی وارد کرد.

 

 

کارت اهمیت ذرات (imp)

این کارت نشان دهنده چیست؟

این کارت اهمیت ذرات را نشان می دهد و به صورت imp:p   1 نوشته می شود.
این کارت را می توان در قسمت Data Crad نیز وارد کرد.

چه زمانی از این کارت استفاده می شود؟

اگر تعداد سلول زیاد است بهتر است کارت اهمیت هر  سلول را جلوی خود سلول نوشت.

کارت شبکه بندی (U)

این کارت نشان دهنده چیست؟

برای معرفی یک سلول به عنوان یونیورس استفاده می شود.

چه زمانی از این کارت استفاده می شود؟

در تعریف هندسه های با ساختار تکرار شونده از این کارت استفاده می شود.

 کارت پر کردن (FILL)

این کارت نشان دهنده چیست؟

این کارت عمل پر کردن یک سلول با سلول دیگر را بر عهده دارد.

چه زمانی از این کارت استفاده می شود؟

در تعریف هندسه های با ساختار تکرار شونده از این کارت استفاده می شود.
 

کارت انتقال و چرخش TRCL

این کارت نشان دهنده چیست؟

این کارت برای چرخش یک سلول استفاده می شود.

چه زمانی از این کارت استفاده می شود؟

این کارت زمانی استفاده می کنیم  که بخواهیم یک سلول را با کپی گرفتن از سلول دیگر تعریف کنیم و یا زمانی که بخواهیم یک سلول دوران یافته تعریف کنیم استفاده می شود.
 

کارت شبکه بندی (LAT

 

این کارت نشان دهنده چیست؟

این کارت برای شبکه بندی یک سلول استفاده می شود

چه زمانی از این کارت استفاده می شود؟

در تعریف هندسه های با ساختار تکرار شونده از این کارت استفاده می شود.
 
 
پیوستی برای این مطلب وجود ندارد
درباره نویسنده

من رسول شامحمدی هستم . تخصص من برنامه نویسی و محاسبات مونت کارلو هست. همیشه سعی میکنم در اینجا تجارب خودم را انتقال بدم. شماره تلفن من 09372846654 هست برای سفارش کار یا مشاوره

تبلیغات
گروه تلگرامی ویژه رفع اشکال کد های هسته ای و نرم افزار ها

این گروه صرفا برای بحث در باره کد ها و نرم افزارهای هسته ای می باشد لذا از بحث های نامرتبط خود داری فرمایید و با معرفی گروه به دوستان خود در مفید بودن بیشتر گروه همیار ما باشید.


گروه تخصصی Beamnrc

در این گروه به آموزش و رفع اشکال در مورد نرم افزار Beamnrc پرداخته می شود


گروه تخصصی Gate

در این گروه در باره فریم ورک مونت کارلو GATE و GEANT4 و مباحث مرتبط آموزش و رفع اشکال انجام می شود.


کانال تلگرامی ویژه اطلاع رسانی کارگاه های آموزشی

در این کانال اطلاعیه های مربوط به کارگاه های آموزشی و دوره های آنلاین و حضوری منتشر می شود


گروه تلگرامی پشتیبانی کارگاه ها و کلاس ها

در این کانال آخرین اخبار منتشر شده در سایت نشر داده می شود


گروه تلگرامی آخرین آموزش های منتشر شده در سایت

در این کانال آخرین اخبار منتشر شده در سایت نشر داده می شود


کانال آپارت ما

این کانال متعلق به وب سایت مهندس شامحمدی می باشد. تنها قسمتی از ویدئو های آموزشی در اینجا نشان داده است.


کانال نماشا ما

این کانال متعلق به وب سایت مهندس شامحمدی می باشد. تنها قسمتی از ویدئو های آموزشی در اینجا نشان داده است.