گزارش فیلتر شده با استیمول سافت

تاریخ انتشار:1395-05-19
تاریخ بروزرسانی: 1395-05-19
تعداد بازدید: 2559گزارش فیلتر شده با استیمول سافت

گزارش فیلتر شده با استیمول سافت

مقدمه

منظور از گزارش فیلتر شده گزارشی است که فقط داده هایی با شرایط خاص باید فراخوانی شوند. مثلا دانش آموزانی که سنشان بیشتر از 15 سال است و یا...

برای تهیه چنین گزارشی گام های زیر را باید انجام دهیم.

گام اول: تهیه گزارش خام

در گام اول یک گزارش خام تهیه میکنیم

گام دوم:ایجاد پارامتر

در عبارت WHERE  وقتی میخواهیم شرطی قرار دهیم باید از این پارامتر ها استفاده کنیم مثلا داریم

SELECT        Assistant.Id, Assistant.Title, Company.Title AS Expr1
    FROM            Assistant INNER JOIN
    Company ON Assistant.FK_CompanyID = Company.Id

WHERE Assistant.FK_CompanyID ={MyId}

عبارت MyId  باید در بخش پارامترها تعریف شده باشد

گام سوم:  فراخوانی گزارش

فراخوانی گزارش توسط کد زیر انجام میشود.

        string con = ConfigurationManager.ConnectionStrings["radiation_protectionConnectionString"].ConnectionString;
        StiReport report = new StiReport();
        report.Dictionary.Databases.Add(new Stimulsoft.Report.Dictionary.StiSqlDatabase("connection", con));
        report.Load(Server.MapPath("~/rpt/admin/Assistant2.mrt"));
        report.Dictionary.Variables["MyId"].Value = TextBox1.Text;
        report.Compile();
        StiWebViewer1.Report = report;

 

خط زیر پارامتر ورودی را مشخص می کند.

 report.Dictionary.Variables["MyId"].Value = TextBox1.Text;

 

 

 

پیوستی برای این مطلب وجود ندارد
درباره نویسنده

من مهندس شامحمدی هستم و در یک کلام سرم درد میکنه واسه کد نویسی سعی میکنم کنار کارم، تجربیاتم را هم اینجا بزار واسه دوستان

تبلیغات
گروه تلگرامی ویژه رفع اشکال کد های هسته ای و نرم افزار ها

این گروه صرفا برای بحث در باره کد ها و نرم افزارهای هسته ای می باشد لذا از بحث های نامرتبط خود داری فرمایید و با معرفی گروه به دوستان خود در مفید بودن بیشتر گروه همیار ما باشید.


کانال تلگرامی ویژه اطلاع رسانی کارگاه های آموزشی

در این کانال اطلاعیه های مربوط به کارگاه های آموزشی و دوره های آنلاین و حضوری منتشر می شود


گروه تلگرامی پشتیبانی کارگاه ها و کلاس ها

در این کانال آخرین اخبار منتشر شده در سایت نشر داده می شود


گروه تلگرامی آخرین آموزش های منتشر شده در سایت

در این کانال آخرین اخبار منتشر شده در سایت نشر داده می شود


کانال آپارت ما

این کانال متعلق به وب سایت مهندس شامحمدی می باشد. تنها قسمتی از ویدئو های آموزشی در اینجا نشان داده است.


کانال نماشا ما

این کانال متعلق به وب سایت مهندس شامحمدی می باشد. تنها قسمتی از ویدئو های آموزشی در اینجا نشان داده است.