وب سایت مهندس شامحمدی

اولین و تخصصی ترین وب سایت تخصصی آموزش کد های هسته ای

برخی از توابع از پیش تعریف شده در متمتیکا

1393-06-20
بازدید: 559Here is a list of some useful (and obviously defined) mathematical functions:

Name Description
Sqrt[x] square root of x
Exp[x] exponential $e^x$
Log[x natural logarithm of x (i.e. base e)
Log[b,x] logarithm of x base b
Factorial[n] factorial of n
Sin[x] trigonometric functions, with the arguments in radians!
Cos[x]
Tan[x]
ArcSin[x] inverse trigonometric functions
ArcCos[x]
ArcTan[x]
Sinh[x] hyperbolic trigonometric functions
Cosh[x]
Tanh[x]
ArcSinh[x] inverse hyperbolic trigonometric functions
ArcCosh[x]
ArcTanh[x]
Abs[z] absolute value of x (even when z is a complex number)
Re[z] real part
Im[z] imaginary part
Arg[z] argument of x (normally used when z is a complex number)
Conjugate[z] complex conjugate of z
Round[x] closest integer to x
IntegerPart[x] integer part of x
Mod[k, x] k modulo n, i.e. the remainder of
k when its divided by n


تبلیغات
گروه تلگرامی ویژه رفع اشکال کد های هسته ای و نرم افزار ها

این گروه صرفا برای بحث در باره کد ها و نرم افزارهای هسته ای می باشد لذا از بحث های نامرتبط خود داری فرمایید و با معرفی گروه به دوستان خود در مفید بودن بیشتر گروه همیار ما باشید.


کانال تلگرامی ویژه اطلاع رسانی کارگاه های آموزشی

در این کانال اطلاعیه های مربوط به کارگاه های آموزشی و دوره های آنلاین و حضوری منتشر می شود


گروه تلگرامی پشتیبانی کارگاه ها و کلاس ها

در این کانال آخرین اخبار منتشر شده در سایت نشر داده می شود


گروه تلگرامی آخرین آموزش های منتشر شده در سایت

در این کانال آخرین اخبار منتشر شده در سایت نشر داده می شود


کانال آپارت ما

این کانال متعلق به وب سایت مهندس شامحمدی می باشد. تنها قسمتی از ویدئو های آموزشی در اینجا نشان داده است.


کانال نماشا ما

این کانال متعلق به وب سایت مهندس شامحمدی می باشد. تنها قسمتی از ویدئو های آموزشی در اینجا نشان داده است.

نظرات کاربران

افزودن نظر