کارت fill در mcnp

تاریخ انتشار:1392-06-13
تاریخ بروزرسانی: 1392-06-13
تعداد بازدید: 1622کارت fill در mcnp

يك ورودي غير صفر در دستور FILL=n كه در خط تعريف يك سلول نوشته مي‌شود، باعث مي‌شود كه سلول مورد نظر با سلول واحد شماره n كه با دستور ‌U=n نشان داده شده است، پر شود.
ممكن است مقادير Fill درون پرانتز قرار داشته باشد‌ (كه يك عدد انتقال و يا خود انتقال را معرفي مي‌كند). با
استفاده از اين دستور Cos زاويه‌ها را معرفي مي‌كنيم و اگر خود زوايا مد نظر باشد آن را با *Fill نشان مي‌دهيم.
استفاده ديگري كه مي‌توان از دستور Fill نمود، اين است كه مي‌توان اولاً يك سلول را تبديل به يك شبكه با تعداد دلخواه المان كرد و ثانياً هر المان را با سلول واحد دلخواهي پر كرد. در اين حالت در جلوي دستور Fill=n بايد آرايه‌اي از شماره سلول‌هاي واحد دلخواه پركننده سلول‌هاي مورد نظر را قرار داد. اگر در اين آرايه عدد صفر باشد آن المان شبكه وجود ندارد.


يك ورودي غير صفر در دستور FILL=n كه در خط تعريف يك سلول نوشته مي‌شود، باعث مي‌شود كه سلول مورد نظر با سلول واحد شماره n كه با دستور ‌U=n نشان داده شده است، پر شود.
ممكن است مقادير Fill درون پرانتز قرار داشته باشد‌ (كه يك عدد انتقال و يا خود انتقال را معرفي مي‌كند). با استفاده از اين دستور Cos زاويه‌ها را معرفي مي‌كنيم و اگر خود زوايا مد نظر باشد آن را با *Fill نشان مي‌دهيم.
استفاده ديگري كه مي‌توان از دستور Fill نمود، اين است كه مي‌توان اولاً يك سلول را تبديل به يك شبكه با تعداد دلخواه المان كرد و ثانياً هر المان را با سلول واحد دلخواهي پر كرد. در اين حالت در جلوي دستور Fill=n بايد آرايه‌اي از شماره سلول‌هاي واحد دلخواه پركننده سلول‌هاي مورد نظر را قرار داد. اگر در اين آرايه عدد صفر باشد آن المان شبكه وجود ندارد.
براي استفاده از دستورFILL با ورودي آرايه‌اي ابتدا محدوده انديس‌هاي المان‌ها را با (:) مشخص مي‌كنيم، با اين كار اولاً موقعيت (0 ، 0،0) معلوم مي‌شود، زيرا المان‌ها از سمت چپ و پايين شماره‌گذاري مي‌شوند و ثانياً تعداد المان‌ها و با توجه به سلول، ابعاد آنها مشخص مي‌شود. به مثال زير توجه كنيد:
fill= 0=2 1=2 0=1 4 4 2 0 4 0 4 3 3 0 4 0
دستور آرايه‌اي بالا نشان مي‌دهد كه در سلول مورد نظر 12 المان وجود دارد. محدود تغيير انديس‌ها به ترتيب در راستاي x از صفر تا 2، در راستاي y از 1 تا 2 و در راستاي z از صفر تا 1 مي‌باشد.
بنابراين انديس المان‌ها به صورت زير مي‌شود (0،1،0)، (0،1،1)، (0،1،2)، (0،2،0)، (0،2،1)، (1،2،0)، (0،2،2)، (1،1،0)، (1،1،1)، (1،1،2)، (1،2،2). و المان‌هاي (0،1،0)، (0،1،1)، (0،2،1)، (1،1،0) و (1،2،1) با سلول واحد شماره 4، المان‌هاي (1،1،1) و (1،1،2) با سلول واحد شماره 3، المان (0،1،2) با سلول شماره 2 و المان‌هاي (0،2،0)، (0،2،2)، (1،2،0) و (1،2،2) وجود ندارند.

پیوستی برای این مطلب وجود ندارد
درباره نویسنده

من رسول شامحمدی هستم . تخصص من برنامه نویسی و محاسبات مونت کارلو هست. همیشه سعی میکنم در اینجا تجارب خودم را انتقال بدم. شماره تلفن من 09372846654 هست برای سفارش کار یا مشاوره

تبلیغات
گروه تلگرامی ویژه رفع اشکال کد های هسته ای و نرم افزار ها

این گروه صرفا برای بحث در باره کد ها و نرم افزارهای هسته ای می باشد لذا از بحث های نامرتبط خود داری فرمایید و با معرفی گروه به دوستان خود در مفید بودن بیشتر گروه همیار ما باشید.


گروه تخصصی Beamnrc

در این گروه به آموزش و رفع اشکال در مورد نرم افزار Beamnrc پرداخته می شود


گروه تخصصی Gate

در این گروه در باره فریم ورک مونت کارلو GATE و GEANT4 و مباحث مرتبط آموزش و رفع اشکال انجام می شود.


کانال تلگرامی ویژه اطلاع رسانی کارگاه های آموزشی

در این کانال اطلاعیه های مربوط به کارگاه های آموزشی و دوره های آنلاین و حضوری منتشر می شود


گروه تلگرامی پشتیبانی کارگاه ها و کلاس ها

در این کانال آخرین اخبار منتشر شده در سایت نشر داده می شود


گروه تلگرامی آخرین آموزش های منتشر شده در سایت

در این کانال آخرین اخبار منتشر شده در سایت نشر داده می شود


کانال آپارت ما

این کانال متعلق به وب سایت مهندس شامحمدی می باشد. تنها قسمتی از ویدئو های آموزشی در اینجا نشان داده است.


کانال نماشا ما

این کانال متعلق به وب سایت مهندس شامحمدی می باشد. تنها قسمتی از ویدئو های آموزشی در اینجا نشان داده است.