شبكه (Lattice Card)

تاریخ انتشار:1392-06-10
تاریخ بروزرسانی: 1392-06-10
تعداد بازدید: 1069شبكه (Lattice Card)

هرگاه يك سلول داراي ساختار شبكه‌اي منظم و يكسان باشد، در كد MCNP، اين مفهوم با دستور LAT معين مي‌شود. اگر اين سلول تنها با يك سلول واحد معلوم، پر شود، در خط تعريف سلول واحد دستور LAT آورده مي‌شود و اگر بخواهد با سلول‌هاي واحد مختلفي پر بشود، دستور LAT در خط تعريف خود سلول پرشونده آورده مي‌شود سپس
نحوه پر شدن المان‌هاي مختلف آن با دستور FILL، كه قبلاً ذكر شد، مشخص مي‌شود.
1=‌LAT نمايان‌گر شبكه مكعبي يا شش و جهي مي‌باشد.
2=‌LAT نمايانگر شبكه شش گوشه و يا هشت وجهي است.


هرگاه يك سلول داراي ساختار شبكه‌اي منظم و يكسان باشد، در كد MCNP، اين مفهوم با دستور LAT معين مي‌شود. اگر اين سلول تنها با يك سلول واحد معلوم، پر شود، در خط تعريف سلول واحد دستور LAT آورده مي‌شود و اگر بخواهد با سلول‌هاي واحد مختلفي پر بشود، دستور LAT در خط تعريف خود سلول پرشونده آورده مي‌شود سپس
نحوه پر شدن المان‌هاي مختلف آن با دستور FILL، كه قبلاً ذكر شد، مشخص مي‌شود.
1=‌LAT نمايان‌گر شبكه مكعبي يا شش و جهي مي‌باشد.
2=‌LAT نمايانگر شبكه شش گوشه و يا هشت وجهي است.
از مزيت‌هاي استفاده از اين دستور اين است كه اگر يك سلول پرشونده با اين دستور يا با يك سلول واحد شبكه‌اي پر شود، آنگاه هر المان آن با سه انديس (f,m,n) متناظر با دستگاه مختصات مشخص مي‌شود و بدين ترتيب مي‌توان به هر المان خاصيتي را نسبت داد.
هرگاه بنابر آنچه در بالا ذكر شد، يك سلول پر شونده داراي ساختار شبكه‌اي باشد، المان‌هاي آن به صورت زير انديس‌گذاري مي‌شوند:
الف: روش انديس گذاري المان‌هاي شبكه مكعبي
براي مشخص كردن انديس‌هاي يك المان شبكه روش خاصي وجود دارد. اين روش بر مبناي نحوه قرار گرفتن شماره سطوح در خط تعريف سلول واحد پركننده بستگي دارد. به اين صورت كه فضاي سلول واحد در المان (0،0،0) قرار گرفته، سپس به آن طرف صفحه اول المان (0،0،1) نسبت داده مي‌شود، و به آن طرف صفحه دوم المان (0،0،1) نسبت داده مي‌شود، سپس (0،1،0)، (0،1،0)، (1،0،0) و (1،0،0) به همين ترتيب نسبت به صفحات سوم، چهارم، پنجم و ششم به ترتيب قرار مي‌گيرد.
با مشخص شدن المان‌هاي مذكور، براحتي المان‌هاي ديگر مانند (2،0،0)، (2، 1،1) و … معلوم مي‌شوند. البته با توجه به آنچه در مورد سلول‌هاي واحد ذكر شد، اگر سلول واحد از جهاتي نامحدود باشد، آنگاه صفحات پنجم و ششم در خط تعريف آن وجود ندارد و در نتيجه انديس سوم تمام المان‌ها همواره صفر بوده و اين به آن معني است كه تمامي سلول‌هاي واحد در يك رديف دو بعدي (يك طبقه) چيده شده‌اند.
اين روش نحوه آرايش شبكه به كد است و بنابراين هنگامي‌كه المان (7،3،9) را مثلاً مشخص مي‌كنيم كد مي‌داند كه در كجا واقع شده است.
شكل
ب) روش انديس گذاري المان‌هاي شبكه هشت وجهي
در مورد شبكه شش گوشه‌اي سيستم انديس گذاري كد كمي پيچيده‌تر است. در اينجا نيز المان‌هاي (0،0،1) و (0و0و1ـ) و (0و1و0) و (0و1-،و0) با توجه به صفحات اول تا چهارم مشخص مي‌شوند.

پیوستی برای این مطلب وجود ندارد
درباره نویسنده

من مهندس شامحمدی هستم و در یک کلام سرم درد میکنه واسه کد نویسی سعی میکنم کنار کارم، تجربیاتم را هم اینجا بزار واسه دوستان

تبلیغات
گروه تلگرامی ویژه رفع اشکال کد های هسته ای و نرم افزار ها

این گروه صرفا برای بحث در باره کد ها و نرم افزارهای هسته ای می باشد لذا از بحث های نامرتبط خود داری فرمایید و با معرفی گروه به دوستان خود در مفید بودن بیشتر گروه همیار ما باشید.


کانال تلگرامی ویژه اطلاع رسانی کارگاه های آموزشی

در این کانال اطلاعیه های مربوط به کارگاه های آموزشی و دوره های آنلاین و حضوری منتشر می شود


گروه تلگرامی پشتیبانی کارگاه ها و کلاس ها

در این کانال آخرین اخبار منتشر شده در سایت نشر داده می شود


گروه تلگرامی آخرین آموزش های منتشر شده در سایت

در این کانال آخرین اخبار منتشر شده در سایت نشر داده می شود


کانال آپارت ما

این کانال متعلق به وب سایت مهندس شامحمدی می باشد. تنها قسمتی از ویدئو های آموزشی در اینجا نشان داده است.


کانال نماشا ما

این کانال متعلق به وب سایت مهندس شامحمدی می باشد. تنها قسمتی از ویدئو های آموزشی در اینجا نشان داده است.