درس اول) نحوه اجرای برنامه در geant4قیمت: 0


مشاهده بنر: مشاهده

تاریخ انتشار:1396-08-20 22:59:24
تاریخ بروزرسانی: 1398-03-09 18:19:04
تعداد بازدید: 147درس اول) نحوه اجرای برنامه در geant4

در این درس نحوه ران مثال B1 از مثال های بیشتر در جینت صحبت شده است.

برای مشاهده این درس به کتابخوان اناره مراجعه کنید

Error
Whoops, looks like something went wrong.