access_time

7

سال حضور در کنار شما

visibility

+1000

بازدید روزانه

computer

+20

کارگاه برگزار شده

people

1165

عضو سایت

apps

+200

کاربر فعال اناره

shopping_cart

+200

خرید موفق فروشگاههم گام با ما

اینجا اولین وب سایت تخصصی آموزش کد های هسته ای ایران است. حال مفتخریم در کنار شما راه را با جدیت بیشتر ادامه دهیم . آماده سفر شوید


Unsplashed background img 1
airplay بخش آموزش مشاهده همه مطالب
add
کارگاه مقدماتی کد مونت کارلو MCNP در تابستان 1397more_vert

جزییات بیشتر

کارگاه مقدماتی کد مونت کارلو MCNP در تابستان 1397close

<p>در این&nbsp;&nbsp;کارگاه مقدماتی کد مونت کارلو MCNP در تابستان 1397 برگزار میشود سرفصل های زیر تدریس میشود</p> <h2>سرفصل مطالب</h2> <h3>روز اول</h3> <ul> <li>آشنایی با مبانی روش مونت کارلو - تاریخچه و مروری بر کد MCNP &ndash; مقایسه نسخه های مختلف کد</li> <li> <p>فرايند مدلسازی در کد MCNP - برنامه های جانبی مورد نیاز-&nbsp;&nbsp;اجرای کد</p> </li> <li> <p>تعریف سطوح- حل مثال و تمرین عملی</p> </li> </ul> <h3>روز دوم</h3> <ul> <li>تعریف سلول ها - ترسيم هندسه - تعريف مواد در کد MCNP</li> <li>تعریف چشمه های نقطه ای،سطحی ، حجمی</li> <li>حل مثال و تمرین عملی</li> <li>&nbsp;</li> </ul> <h3>روز سوم</h3> <ul> <li>انواع خروجی ها (f1 , f2, f4, f5, f6, f8)&nbsp;</li> <li>ترسیم خروجی ها</li> <li>خطایابی ورودی و خروجی</li> </ul> <h2>آیا من نیاز&nbsp;به دوره دارم؟</h2> <p>طبیعتا وقتی این مطلب را میخوانید یعنی دانشجویی هستید که با این کد آشنایی دارید اما سوالی که مطرح میشود این است که آیا شما به کد نیاز دارید یا نه؟</p> <p>برای پاسخ دادن به این سوال باید موارد زیر را در نظر بگیرید</p> <ol> <li>آیا میخواهم کار پژوهشی انجام دهم&nbsp; یا خیر؟</li> <li>آیا میخواهم در نوشتن مقالات یا پایان نامه از این کد استفاده کنم یا خیر؟</li> <li>آیا مایل به استفاده از محاسبات کامپیوتری در تحقیقات خود هستم یا خیر؟</li> </ol> <p>وقتی به این سوالات پاسخ دهید، جواب سوال را هم خواهید یافت. نقش کامپیوتر در علم امروز را نمیتوان نادیده گرفت پس نمیتوان گفت که یک محقق به ابزار توانمند محاسبات نیاز ندارد.</p> <h2>چطور در کارگاه ثبت نام کنم.</h2> <p>برای ثبت نام در کارگاه کافیست مراحل زیر را انجام دهید</p> <ol> <li>ابتدا عضو سایت شوید</li> <li>از منو سمت راست گزینه شرکت در کلاس را بزنید</li> </ol> <pre> تبریک شما در کلاس ثیت نام کرده اید( به همین راحتی)</pre>

add
کارگاه MCNP مقدماتی- تیرماه-اصفهانmore_vert

جزییات بیشتر

کارگاه MCNP مقدماتی- تیرماه-اصفهانclose

<table align="right" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl"> <tbody> <tr> <td style="height:36px; width:70px"> <p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="color:#9999ff"><strong>روز</strong></span></p> </td> <td style="height:36px; width:48px"> <p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="color:#9999ff"><strong>جلسه</strong></span></p> </td> <td style="height:36px; width:559px"> <p dir="RTL" style="text-align:center"><span style="color:#9999ff"><strong>مبحث</strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="height:18px; width:70px"> <p dir="RTL" style="text-align:center">روز اول</p> </td> <td style="height:18px; width:48px"> <p dir="RTL" style="text-align:center">1</p> </td> <td style="height:18px; width:559px"> <p dir="RTL" style="text-align:center">آشنایی با مبانی روش مونت کارلو - تاریخچه و مروری بر کد <span style="font-family:times new roman,times,serif">MCNP</span> – مقایسه نسخه های مختلف کد</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:19px; width:48px"> <p dir="RTL" style="text-align:center">2</p> </td> <td style="height:19px; width:559px"> <p dir="RTL" style="text-align:center">فرايند مدلسازی در کد <span style="font-family:times new roman,times,serif">MCNP</span> - برنامه های جانبی مورد نیاز-  اجرای کد</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:21px; width:48px"> <p dir="RTL" style="text-align:center">3</p> </td> <td style="height:21px; width:559px"> <p dir="RTL" style="text-align:center">تعریف سطوح- حل مثال و تمرین عملی</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="height:19px; width:70px"> <p dir="RTL" style="text-align:center">روز دوم</p> </td> <td style="height:19px; width:48px"> <p dir="RTL" style="text-align:center">4</p> </td> <td style="height:19px; width:559px"> <p dir="RTL" style="text-align:center">تعریف سلول ها - ترسيم هندسه - تعريف مواد در کد <span style="font-family:times new roman,times,serif">MCNP</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:48px"> <p dir="RTL" style="text-align:center">5</p> </td> <td style="height:20px; width:559px"> <p dir="RTL" style="text-align:center">تعریف چشمه های نقطه ای،سطحی ، حجمی</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:10px; width:48px"> <p dir="RTL" style="text-align:center">6</p> </td> <td style="height:10px; width:559px"> <p dir="RTL" style="text-align:center">حل مثال و تمرین عملی</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="height:21px; width:70px"> <p dir="RTL" style="text-align:center">روز سوم</p> </td> <td style="height:21px; width:48px"> <p dir="RTL" style="text-align:center">7</p> </td> <td style="height:21px; width:559px"> <p dir="RTL" style="text-align:center">انواع خروجی ها (<span style="font-family:times new roman,times,serif">f1 , f2, f4, f5, f6, f8)</span> </p> </td> </tr> <tr> <td style="height:4px; width:48px"> <p dir="RTL" style="text-align:center">8</p> </td> <td style="height:4px; width:559px"> <p dir="RTL" style="text-align:center">ترسیم خروجی ها</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:6px; width:48px"> <p dir="RTL" style="text-align:center">9</p> </td> <td style="height:6px; width:559px"> <p dir="RTL" style="text-align:center">خطایابی ورودی و خروجی</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="height:17px; width:70px"> <p dir="RTL" style="text-align:center">روز چهارم (اختیاری)</p> </td> <td style="height:17px; width:48px"> <p dir="RTL" style="text-align:center">10</p> </td> <td style="height:17px; width:559px"> <p dir="RTL" style="text-align:center">حل مثال و تمرین عملی</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:6px; width:48px"> <p dir="RTL" style="text-align:center">11</p> </td> <td style="height:6px; width:559px"> <p dir="RTL" style="text-align:center">حل مثال و تمرین عملی</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:36px; width:48px"> <p dir="RTL" style="text-align:center">12</p> </td> <td style="height:36px; width:559px"> <p dir="RTL" style="text-align:center">امتحان</p> </td> </tr> </tbody> </table>

add
کارگاه MCNP مقدماتی- تیرماه-اصفهانmore_vert

جزییات بیشتر

کارگاه MCNP مقدماتی- تیرماه-اصفهانclose

<table align="right" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="height:36px; width:70px"> <p><strong>روز</strong></p> </td> <td style="height:36px; width:48px"> <p><strong>جلسه</strong></p> </td> <td style="height:36px; width:559px"> <p><strong>مبحث</strong></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="height:18px; width:70px"> <p>روز اول</p> </td> <td style="height:18px; width:48px"> <p>1</p> </td> <td style="height:18px; width:559px"> <p>آشنایی با مبانی روش مونت کارلو - تاریخچه و مروری بر کد MCNP &ndash; مقایسه نسخه های مختلف کد</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:19px; width:48px"> <p>2</p> </td> <td style="height:19px; width:559px"> <p>فرايند مدلسازی در کد MCNP - برنامه های جانبی مورد نیاز-&nbsp; اجرای کد</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:21px; width:48px"> <p>3</p> </td> <td style="height:21px; width:559px"> <p>تعریف سطوح- حل مثال و تمرین عملی</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="height:19px; width:70px"> <p>روز دوم</p> </td> <td style="height:19px; width:48px"> <p>4</p> </td> <td style="height:19px; width:559px"> <p>تعریف سلول ها - ترسيم هندسه - تعريف مواد در کد MCNP</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:48px"> <p>5</p> </td> <td style="height:20px; width:559px"> <p>تعریف چشمه های نقطه ای،سطحی ، حجمی</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:10px; width:48px"> <p>6</p> </td> <td style="height:10px; width:559px"> <p>حل مثال و تمرین عملی</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="height:21px; width:70px"> <p>روز سوم</p> </td> <td style="height:21px; width:48px"> <p>7</p> </td> <td style="height:21px; width:559px"> <p>انواع خروجی ها (f1 , f2, f4, f5, f6, f8)&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:4px; width:48px"> <p>8</p> </td> <td style="height:4px; width:559px"> <p>ترسیم خروجی ها</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:6px; width:48px"> <p>9</p> </td> <td style="height:6px; width:559px"> <p>خطایابی ورودی و خروجی</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="height:17px; width:70px"> <p>روز چهارم (اختیاری)</p> </td> <td style="height:17px; width:48px"> <p>10</p> </td> <td style="height:17px; width:559px"> <p>حل مثال و تمرین عملی</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:6px; width:48px"> <p>11</p> </td> <td style="height:6px; width:559px"> <p>حل مثال و تمرین عملی</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:36px; width:48px"> <p>12</p> </td> <td style="height:36px; width:559px"> <p>امتحان</p> </td> </tr> </tbody> </table>

add
کارگاه MCNP مقدماتی- تیرماه-شهرکردmore_vert

جزییات بیشتر

کارگاه MCNP مقدماتی- تیرماه-شهرکردclose

<table align="right" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="height:36px; width:70px"> <p><strong>روز</strong></p> </td> <td style="height:36px; width:48px"> <p><strong>جلسه</strong></p> </td> <td style="height:36px; width:559px"> <p><strong>مبحث</strong></p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="height:18px; width:70px"> <p>روز اول</p> </td> <td style="height:18px; width:48px"> <p>1</p> </td> <td style="height:18px; width:559px"> <p>آشنایی با مبانی روش مونت کارلو - تاریخچه و مروری بر کد MCNP &ndash; مقایسه نسخه های مختلف کد</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:19px; width:48px"> <p>2</p> </td> <td style="height:19px; width:559px"> <p>فرايند مدلسازی در کد MCNP - برنامه های جانبی مورد نیاز-&nbsp; اجرای کد</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:21px; width:48px"> <p>3</p> </td> <td style="height:21px; width:559px"> <p>تعریف سطوح- حل مثال و تمرین عملی</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="height:19px; width:70px"> <p>روز دوم</p> </td> <td style="height:19px; width:48px"> <p>4</p> </td> <td style="height:19px; width:559px"> <p>تعریف سلول ها - ترسيم هندسه - تعريف مواد در کد MCNP</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:20px; width:48px"> <p>5</p> </td> <td style="height:20px; width:559px"> <p>تعریف چشمه های نقطه ای،سطحی ، حجمی</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:10px; width:48px"> <p>6</p> </td> <td style="height:10px; width:559px"> <p>حل مثال و تمرین عملی</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="height:21px; width:70px"> <p>روز سوم</p> </td> <td style="height:21px; width:48px"> <p>7</p> </td> <td style="height:21px; width:559px"> <p>انواع خروجی ها (f1 , f2, f4, f5, f6, f8)&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:4px; width:48px"> <p>8</p> </td> <td style="height:4px; width:559px"> <p>ترسیم خروجی ها</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:6px; width:48px"> <p>9</p> </td> <td style="height:6px; width:559px"> <p>خطایابی ورودی و خروجی</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="height:17px; width:70px"> <p>روز چهارم (اختیاری)</p> </td> <td style="height:17px; width:48px"> <p>10</p> </td> <td style="height:17px; width:559px"> <p>حل مثال و تمرین عملی</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:6px; width:48px"> <p>11</p> </td> <td style="height:6px; width:559px"> <p>حل مثال و تمرین عملی</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:36px; width:48px"> <p>12</p> </td> <td style="height:36px; width:559px"> <p>امتحان</p> </td> </tr> </tbody> </table>

airplay بخش وبلاگ مشاهده همه مطالب
در درس یازدهم از سری آموزش کد هسته ای فلوکا از وب سایت مهندس شامحمدی به بیان و بحث و بررسی در باره نحوه تعریف هندسه در کد هسته ای فلوکا می پرازیم.
آموزش فلوکا-درس دهم-کارت چشمه
آموزش فلوکا-درس نهم-آموزش beampos
airplay کتاب خوان اناره مشاهده همه مطالب
نمونه برنامه MCNP

مشاهده محصول

آموزش mcnpvis

مشاهده محصول

مجموعه آموزش Beamnrc

مشاهده محصول

مجموعه ویدئویی آموزش Origen-مقدماتی

مشاهده محصول

airplay بخش فروشگاه مشاهده همه مطالب
مجموعه ویدئویی آموزش کد MCNP add
Card Titlemore_vert

لینک محصول

Card Titleclose

Here is some more information about this product that is only revealed once clicked on.

ارسال پستی مجموعه کد مونت کارلو MCNP add
Card Titlemore_vert

لینک محصول

Card Titleclose

Here is some more information about this product that is only revealed once clicked on.

مجموعه آموزش نرم افزار کامسول add
Card Titlemore_vert

لینک محصول

Card Titleclose

Here is some more information about this product that is only revealed once clicked on.

نمونه پروژه کد هسته ای MCNP add
Card Titlemore_vert

لینک محصول

Card Titleclose

Here is some more information about this product that is only revealed once clicked on.

flash_on

ما را هدایت کنید

یک مثال معروف است که هرکس دنیا را با چشمان خود میبیند حال حکایت ما و شما است. شما به ما الگو بدهید

group

به ما کمک کنید

با استفاده از عناصر و اصول طراحي مواد، ما توانستيم چارچوبي را ايجاد کنيم که اجزا و انیمیشن هايي را ايجاد کند که بازخورد بيشتري را براي کاربران فراهم مي کند. علاوه بر این، یک سیستم پاسخگو زیرزمینی در تمام سیستم عاملها، امکان یک تجربه کاربری یکپارچه را فراهم می کند.

settings

Easy to work with

ما مستندات دقیق و همچنین نمونه های خاص کد را برای کمک به کاربران تازه کار آماده کرده ایم. ما همواره برای بازخورد باز است و می توانیم به هر سوالی که کاربر در مورد Materialize می تواند پاسخ دهد.

از داشته هایتان لذت ببرید
Unsplashed background img 2

با ما تماس بگیرید

بعد از سال ها همراهی شما به خوبی دریافته ایم وجود شما چقدر موثر است. با ما تماس بگیرید، نظر بدهید، انتقاد کنید تا روز به روتو بهتر شویم.

روی کمک شما حساب باز کرده ایم

موفقیت جز با انتخاب راه درست ممکن نیست
Unsplashed background img 3